Viden om husisolering

Viden om husisolering

Et velisoleret hus er absolut centralt for at holde på varmen og spare på energien. Der findes i dag mange forskellige muligheder for at isolere sit hus eller sin lejlighed bedre. Valg af den rette isoleringsløsning afhænger af husets alder og konstruktion.

Isolering af mure

I ældre huse med hulmur er hulmursisolering en oplagt mulighed. Her sprøjtes isoleringsgranulat ind i hulrummet mellem ydermur og indervæg. Det øger isoleringsevnen markant og minimerer varmetabet gennem væggene. Hulmursisolering udføres udefra og er derfor en relativt simpel løsning, der dog kræver stillads opsat på husets facade.

For massiv murværk vil en udvendig isoleringsløsning ofte være at foretrække. Her opsættes isoleringsplader på husets facade og afsluttes med en ny facadebeklædning. En anden mulighed er at isolere indefra, hvor isoleringsplader monteres på væggene indvendigt. Dette indskrænker dog husets rum en smule.

Loft og tag bør have særlig fokus, da meget varme kan gå tabt her. Loftet isoleres ved at blæse granulat ind over loftsrummet. Skunkrum og etageadskillelser bør også efterisoleres. Taget kan enten isoleres indefra, udefra eller en kombination af begge dele. Læs mere uddybende om isolering af loft her.

Gulve og fundamenter

Gulvvarmesystemer bliver mere og mere populære. Her kan det være en god idé at isolere gulvet ekstra godt, så varmen ikke bare forsvinder ned i undergrunden. Gulvisolering udføres typisk ved støbning af betonlag med indstøbt isolering.

Husets fundament bør også være godt isoleret, så kulden ikke trænger op nedefra. Dræn og afløbsrør i jorden kan give kuldebroer, så disse bør isoleres. XPS-plader nedgraves langs soklen som effektiv kuldebarriere.

Vinduer med 2 eller 3 lags energiruder holder bedre på varmen end gammelt etlags glas. Især ældre vinduer med dårlige tætningslister bør skiftes for at undgå træk og varmetab.

Til slut er det vigtigt at tætne husets “skaller” så godt som muligt. Fuger, revner, utætte loftlemme og manglende diffussionstætte lag kan give konstant varmetab. Så isolering bør kombineres med en grundig gennemgang og tætning af hele klimaskærmen.

På den måde kan man opnå en bolig med et meget lavt varmetab, minimalt energiforbrug til opvarmning og et behageligt indeklima uden træk og kuldenedfald. Selvom ordentlig isolering kræver en investering, så tjener den sig hurtigt ind igen i form af lavere varmeregninger.

Store miljømæssige fordele

Isolering af huse har ikke kun økonomiske fordele, men også positive miljømæssige effekter.

For det første reduserer bedre isolering behovet for opvarmning om vinteren. Det mindsker energiforbruget i huset, hvilket betyder lavere CO2-udledning hvis der opvarmes med gas, olie eller fjernvarme. Selv ved opvarmning med varmepumper vil bedre isolering forbedre pumpens effektivitet og dermed mindske elforbruget.

For det andet forlænger god isolering levetiden på husets konstruktioner. Det reducerer behovet for udskiftning og dermed produktion af nye byggematerialer, som har en stor miljøbelastning i form af CO2-udledning og ressourceforbrug.

For det tredje forbedrer isolering indeklimaet og gør boligen mere behagelig at opholde sig i. Det mindsker behovet for supplerende opvarmning med for eksempel transportable el-radiatorer, som trækker ekstra strøm.

Samlet set bidrager energieffektive og velisolerede huse altså til mindre ressourceforbrug, lavere udledning af drivhusgasser og mindre forurening. Ved at isolere vores boliger bliver de både mere økonomiske og mere bæredygtige at bo i. Derfor er isolering et vigtigt værktøj i den grønne omstilling af vores bygninger og boliger.