Forhandlingsteknik

Forhandlingsteknik

Det var ikke noget problem for mig at skrive under på, at jeg ville være en af stillerne – som det hedder – for en af mine kollegers søn, Mads, da han af den vælgerforening, som han er medlem af, blev valgt som kandidat til næste folketingsvalg. Mads stiller alligevel op for et parti, som jeg har stemt på det meste af mit voksenliv, og da jeg kender ham som en både intelligent og ambitiøs ung mand på 26 år, mener jeg faktisk, at han har forudsætningerne for at gøre god fyldest i vores lovgivende forsamling.

Mads er endnu ikke helt færdig med sine studier på universitetet, men han regner med at kunne kalde sig cand. oecon. om ret få måneder, og det er ikke overraskende, at det netop er det økonomiske område, der har fået ham til at interessere sig for politik.

Da han for godt et år siden forlod den politiske ungdomsorganisation, har var medlem af, for at blive ”voksent” medlem i vores lokale vælgerforening, var der nogle garvede mennesker i vælgerforeningen, der gjorde ham opmærksom på, at det ikke er nok at være meget vidende indenfor sit felt – man skal også kunne ”sælge varen”.

Mads var klog nok til at tage den bemærkning til sig, og der gik ikke ret lang tid, før han deltog i et højt profileret kursus i præsentationsteknik hos MBK. Han ønskede ganske enkelt at blive bedre til at fremlægge sine synspunkter, og det skulle gerne gå lidt hurtigt, for hans livs første valgkamp nærmede sig.

Mads svigtede nok sine studier en smule, for han brugte også tid på at deltage i et par kurser i forhandlingsteknik. Den form for viden regnede han godt nok ikke med at få brug for, før han var valgt i Folketinget, men Mads er som sagt meget ambitiøs, så han tvivlede ikke selv på, at han nok skulle opnå valg.

Det så da også lovende ud, for den valgkreds, Mads stillede op i, har ved langt de fleste valg i de senere årtier givet valg via et kredsmandat, og dertil kommer Mads’ charmerende væsen, som på forhånd gav ham en fordel under en valgkamp.

Men det hele skal være i orden, som Mads selv udtrykte det, så han meldte sig til flere forskellige kurser, der skulle gøre hans fremtræden endnu mere spiselig for vælgerne. Blandt andet gennemgik han et kursus i retorik, og selv om vi nok var en del, der mente, at han var lige ved at gå for vidt, var han også med på et kursus i, hvordan man klæder sig for at se mest troværdig ud.

Det var faktisk i en pause i et af hans mange kurser, at han blev ringet op af sin kredsformand og fik at vide, at der netop var udskrevet valg lidt tidligere end ventet. På det tidspunkt befandt Mads sig i nogle kursuslokaler i København, så han fik travlt med at komme hjem og deltage i et møde om, hvordan valgkampen skulle sættes i gang.

Mads’ seriøsitet gav pote, for han blev faktisk valgt i Folketinget.